Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras, bendradarbiaudamas su Torūnės Wilamo Horzycos vardo teatru (Lenkija), skelbia dalyvių atranką į lietuvių-lenkų dramaturgijos kūrybines dirbtuves „Nepriklausomi 18-18“.

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai, prižiūrimi ir konsultuojami patyrusių profesionalių dramaturgų Mariaus Ivaškevičiaus (Lietuva) ir Jolantos Janiczak (Lenkija), plėtos savuosius tekstų scenai projektus šiandieninių Lietuvos ir Lenkijos santykių ir abiejų šalių nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. tema.

Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaus po tris pjesių autorius / dramaturgus iš Lietuvos ir Lenkijos.

Dirbtuvės numatomos vykdyti trimis etapais: pirmasis vyks 2018 m. gegužės 19-25 d. Torūnėje rengiamo Tarptautinio teatro festivalio „Kontakt“ metu, antrasis – paskutiniosiomis 2018 m. rugpjūčio savaitėmis Panevėžyje, o trečiasis – taip pat Panevėžio J. Miltinio dramos teatre, kur 2018 m. rugsėjo pabaigoje / spalio pradžioje vyks Naujosios dramos forumas. Jo metu įvyks pirmasis dirbtuvių metu sukurtų tekstų susitikimas su publika – tekstų skaitymai, kuriuos iki 2018 m. pabaigos ketinama rengti ir Torūnėje.

Tekstų autoriai pjeses rašys savo gimtąja kalba (atitinkamai lietuvių ir lenkų), o vėliau lietuviški tekstai bus verčiami į lenkų kalbą ir atvirkščiai. Dirbtuvės vyks anglų kalba.

Dalyvauti kviečiami dramaturginių ir literatūrinių tekstų rašymo patirties turintys kūrėjai. Dalyvauti kviečiami visi, nepriklausomai nuo amžiaus, pilietybės ar gyvenamosios vietos. Vienintelis reikalavimas – tekstai turi būti sukurti lietuvių ir/arba lenkų kalbomis.

Elektronines paraiškas kviečiame siųsti adresu info@miltinio-teatras.lt iki 2018 m. gegužės 4 d.

Dalyvio paraišką sudaro:

1. Dalyvio gyvenimo aprašymas,

2. Ankstesnės dramaturginės ir/ar literatūrinės kūrybos pavyzdžiai (ne daugiau nei 10 psl.),

3. Kūrybinių dirbtuvių projekto idėjos aprašymas (ne daugiau nei 3 psl.).

Siunčiami dokumentai turi būti pristatyti vienu iš šių failų formatų: pdf, doc, docx, odt, rtf.

Atrinkti kūrybinių dirbtuvių dalyviai apie atrankos rezultatus bus informuoti elektroniniu paštu iki 2018 m. gegužės 7 d.

Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis el. pašto adresu info@miltinio-teatras.lt