Didžioji salė ir susijusios patalpos:
108,45 Eur už valandą (šildymo sezono metu)
103,45 Eur už valandą (ne šildymo sezono metu)
Mažoji salė ir susijusios patalpos:
75,47 Eur už valandą (šildymo sezono metu)
74,47 Eur už valandą (ne šildymo sezono metu)
Patalpų nuomos įkainiai patvirtinti teatro vadovo 2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V1-186.